Autori postava


Autor tematskog parka Nikola Tesla iz 2006. godine

Timotej Kritovac dipl.ing.arh

Koordinatorica projekta

sc. Branka Šulc, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Autori koncepcije

Matea Brstilo Rešetar, Hrvalski povijesni muzej, Zagreb

Renato Filipin, Tehnički muzej, Zagreb

Konzultantice

Jelena Borošak Marijanović, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Božica Škulj, Tehnički muzej, Zagreb

Likovni postav

Nikolina Jelavić Mitrović

Video

Ivan Marušić Klif

Dizajn zvuka

Vjeran Šalamon

Dizajn svjetla

Deni Šesnić

Multimedijalni sustav

Edin Karamehmedović, Audio Video Consulting d.o.o. Zagreb

Funkcionalne naprave Teslinih izuma

Zvonimir Rudomino

Stručne suradnice

Vladanka Miloševic, Hrvatski restauratorski zavod, Služba za nepokretnu baštinu, Odjel za graditeljstvo

Marinka Mužar, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu

Na kolegijalnoj suradnji zahvaljujemo

Državnom arhivu u Karlovcu

Hrvatskom državnom arhivu, Zagreb

Hrvatskom restauratorskom zavodu, Službi za nepokretnu baštinu,Odjelu za graditeljstvo

Hrvatskom školskom muzeju, Zagreb

Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Upravi za zaštitu kutturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Karlovcu

Muzeju Like, Gospić

Muzeju Nikole Tesle, Beograd, Republika Srbija

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Zagreb

Orlando filmu, Zagreb

Zagreb filmu, Zagreb