Lenta vremena Nikole Tesle


1856.

9. na 10. srpnja, točno u ponoć, dok su nad Smiljanom sijevale munje, rođen je Nikola Tesla

Teslina rodna kuća

Teslina rodna kuća

1862.

Tesla polazi u prvi razred krajiške trivijalke u Smiljanu, osnovne škole u kojoj se učio njemački jezik, računanje i vjeronauk

1863.

Nakon smrti četrnaestogodišnjega sina Dane, obitelj Tesla seli se u Gospić gdje Nikola nastavlja Pripremnu osnovnu školu

Teslina kuća u Gospiću

Teslina kuća u Gospiću

1866.

Tesla upisuje Nižu realnu gimnaziju u Gospiću

1870.

Tesla pohađa Višu realnu gimnaziju u Rakovcu kod Karlovca, koja je, organizirana po uzoru na njemačke i austrijske škole, bila jedna od najboljih gimnazija. Profesor Martin Sekulić (1833-19051) Tesli predaje matematiku i fiziku.

Realna gimnazija u Rakovcu kod Karlovca

Realna gimnazija u Rakovcu kod Karlovca

1873.

Nakon položene mature u Rakovcu Tesla se vraća kući i devet mjeseci boluje od kolere

1874.

Tesla odlazi na oporavak u Tomingaj kod Gračaca.

1875.

Tesla upisuje studij na Visokoj politehničkoj školi u Grazu sa stipendijom Vojne krajine

Visoka politehnička škola u Grazu

Visoka politehnička škola u Grazu

1876.

Nakon ukidanja stipendije zbog razvojačenja Vojne krajine, Tesla ne uspijeva završiti drugu godinu studija. Nastojeći pokriti troškove, odaje se kartanju, biljaru i kockanju.

1878.

Tesla napušta Visoku politehničku školu u Grazu prije ispita na trećoj godini

1879.

Tesla se nakratko zapošljava u Mariboru. Nakon smrti oca kraće vrijeme radi u Realnoj gimnaziji u Gospiću.

1880.

Tesla odlazi u Prag. Ne uspijeva se upisati na Sveučilište, ali posjećuje predavanja i odlazi u biblioteku, gdje prati novosti iz elektrotehnike.

1881.

U Budimpešti Tesla se zapošljava u Centralnom telegrafskom uredu Ugarske na mjestu tehničkog crtača. Sudjeluje u izgradnji prve telefonske centrale u tom gradu i dvije godine radi na širenju telefonske mreže.

1882.

U Budimpešti u šetnji parkom Testa otkriva princip rotirajućega magnetskog polja. Na jesen odlazi u Pariz i zapošljava se u Edisonovom Kontinentalnom društvu kao utvrđivač kvarova na Edisonovim elektranama.

1883.

Tesla dolazi u Strasbourg, gdje ureduje automatske regulatore rasvjete i izrađuje prvi model indukcijskog motora. Odlazi u Zagreb radi pribaljanja putovnice za inozemstvo.

Putovnica Nikole Tesle

Putovnica Nikole Tesle

1884.

Tesla odlazi u New York s preporukom Charlesa Batchellora u Parizu i zapošljava se u Edisonovoj kompaniji

1885.

Nakon raskida s Edisonom Tesla osniva vlastitu kompaniju Tesla Electric & Manufacturing Company, Radi na usavršavanju električnih lučnica i prijavljuje svoje prve patente.

Tesla Electric & Manufacturing Company

Dionica tvrtke Tesla Electric & Manufacturing Company

1886.

Za velike ekonomske krize u SAD propada Teslina tvrtka. Tesla se uzdržava teškim fizičkim radom na polaganju kabela i izgradnji njujorške kanalizacije za nadnicu od dva dolara dnevno.

1887.

Tesla osniva kompaniju Tesla Electric Company uz pomoć zajma A. K. Browna, direktora Western Uniona. Prijavljuje najvažnije patente: višefazni sustav prijenosa električne energije, indukcijski motor te odgovarajuće transformatore i generatore.

1888.

Američkom društvu elektroinženjera (AIEE) Tesla drži predavanje o prednostima izmjenične struje. U Pittsburghu potpisuje ugovor s Georgeom Westinghouseom za Westinghouse Electric Company.

Novinska reklama za Westinghouse Electric Company

Novinska reklama za Westinghouse Electric Company

1889.

Prvi posjet Europi nakon odlaska u Ameriku. Posjećuje Pariz i Liku. Vraća se u New York i po povratku osniva laboratorij u Grand Streetu. Do 1892. živi u Astor House Hotelu.

1890.

Tesla započinje istraživanja struje visokih napona i visokih frekvencija u laboratoriju na South Fifth Avenue 33-35 u New Yorku

1891.

Tesla dobiva američko državljanstvo. Američkom društvu etektroinženjera (AIEE) drži predavanje o Pokusima s izmjeničnim strujama vrlo visokih frekvencija i njihovoj primjeni u umjetnoj rasvjeti. Prijavljuje razne patente, izrađuje Teslinu zavojnicu i sukobljava se s J. J. Thornsonom, koji mu osporava otkriće elektrona.

1892.

Teslin drugi posjet Europi započinje predavanjima u Londonu i Parizu.U travnju pokapa majku. Posjećuje Budimpeštu, Zagreb i Beograd. U Zagrebu drži predavanje o prednostima izmjenične struje i izgradnji hidrocentrale na Plitvičkim jezerima. Useljava u njujorški Hotel Gerlach. Imenovan je potpredsjednikom Američkog društva elektroinžinjera (AIEE) na dvije godine.

1893.

Održana Svjetska izložba u Chicagu, prva posvećena dostignućima iz elektrotehnike. Tesla i George Westinghouse dožvljavaju trijumf prezentirajući javnosti moć izmjenične struje.U St. Lousu Tesla javno prikazuje komuniciranja radiovezom.

Svjetska izložba s dotad neviđenom količinom el. rasvjete slikana po noći

Svjetska izložba s dotad neviđenom količinom el. rasvjete slikana po noći

1894.

Thomas Camerford, urednik časopisa Electrical World i potpredsjednik Američkog društva etektroinženjera (AIEE), objavljuje prvu knjigu o Teslinim istraživanjima. Tesla se upoznaje se s članovima obitelji Johnson koji mu postaju bliski prijatelji.

1895.

Trinaestog ožujka izbija požar u Teslinu laboratoriju koji ga spriječava da razvije otkriće X zraka i objavi otkriće elektrona. Osniva novi labotorij u East Houston Streetu 46-48, iz kojega je u srpnju zabilježen jedini potres na Manhattanu.

Naslovnica članka o požaru u Teslinom labaratoriju

Naslovnica članka o požaru u Teslinom labaratoriju

1896.

Otvorena hidrocentrala na slapovima Nijagare. Tesla prijavljuje patent aparata za proizvodnju ozona. Tesla postaje počasni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Detalj hidrocentrale na slapovima Nijagare napravljene po teslinim nacrtima

Detalj hidrocentrale na slapovima Nijagare napravljene po teslinim nacrtima

 1897.

Tesla patentira seriju izuma koji čine osnovu suvremene radiotehnike. Istražuje mogućnosti bežičnoga prijenosa energije i prijavljuje patent za električno paljenje benzinskih motora. Živi u Hotelu Waldorf-Astoria.

1898.

Tesla demonstrira model broda kojim upravlja na daljinu s pomoću elektromagnetskih valova i prijavljuje patent uredaja za daljinsko upravljanje.

Teslin brod na daljinsko upravljanje

Teslin brod na daljinsko upravljanje

1899.

Tesla podiže laboratorij u Colorado Springsu. Istražuje struje visokih frekvencija, otkriva stacionarne valove i usavršava visokofrekventni transformator, nazvan Teslin transformator. Prvi prima radiovalove sa zvijezda i otkriva postupak danas poznat kao osluškivanje zvijezda.

Teslin labaratorij u Colorado Springsu

Teslin labaratorij u Colorado Springsu

1900.

Na Long Islandu kod New Yorka Tesla podiže toranj za Svjetski sustav bežičnog prijenosa uz financijsku pomoć milijunaša J. P. Morgana.

Teslin labaratorij na Long Islandu

Teslin toranj na Long Islandu

1901.

Gugliemo Marconi, koristeći se Teslinim pokusima, uspostavlja bežičnu telegrafsku vezu između Europe i Sjeverne Amerike

1905.

Tesla otvara ured na adresi Broadway 165

1906.

Milijunaš J. P. Morgan odustaje od financiranja gradnje Teslina Svjetskog sustava bežičnog prijenosa na Long Istandu. Tesla konstruira brzinometar.

1907.

Tesla izrađuje prvi model turbine u kojoj primjenjuje novi sustav iskorištavanja energije fluida putem trenja

Teslina turbina bez lopatica

Teslina turbina bez lopatica 

1908.

Testiran Teslin model turbine bez lopatica.

1909.

Tesla se do 1922. bavi pronalascima vezanim uz strojarstvo. Pravi skice i proračune za aeromobil, testira parnu i plinsku turbinu.

1911.

Tesla testira parne turbine u Edisonovoj centrali u New Yorku

1913.

Umire George Westinghouse. U časopisu The Sun Tesla piše o ulozi znanosti i otkrića u otklanjanju ratnih opasnosti od čovječanstva.

1914.

Tesla prijavljuje patente za turbinu bez lopatica, brzinometar, mjerač frekencije, ventilski vod i gromobran. Otvara ured u tada najvišem neboderu Woolworth

1915.

Nakon rasprodaje stanice za Svjetski sustav bežičnog prijenosa, Tesla proglašava bankrot. New York Times objavljuje da će Tesla i Edison podijetiti Nobelovu nagradu.

1917.

Tesla prima Edisonovu medalju, najveće priznanje Američkog društva elektroinženjera (AIEE). Ruši se njegova stanica za Svjetski sustav bežičnog prijenosa na Long Islandu. Objavljuje opis radara, većinu vremena provodi hraneći golubove.

1918.

Tesla se seli u Hotel St. Regis u kojem živi do 1923.

1919.

Izlazi Teslina autobiografija Moji pronalasci

1922.

Tesli ugiba omiljena golubica, prijavljuje patent za vakumiziranje

1923.

Tesla mijenja boravište i živi Hotelu Marguery

1924.

Hotel St. Regis tuži Teslu zbog 3299 dolara dugovanja. Tesla se upoznaje s hrvatskim kiparom Ivanom Meštrovićem 11883-19621.

1925.

Umire Katharine Johnson, Teslina prijateljica. Tesla se seli u Hotel Pennsylvania.

1926.

Tesla postao počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu. U New Yarku se prvi put upoznaje s nećakom Savom Kosanovićem (1894. 1956.)

1928.

Tesla prijavljuje patent za letjelicu s vertikatnim polijetanjem Apparatus For Aerial Transportation (danas letjelica VSTOL – vertical short takeoff and landing plane)

1930.

Tesla se bavi poboljšanjem procesa proizvodnje sumpora, željeza i bakra. Živi u Governor Clinton Hotelu.

1931.

Umire Thomas Alva Edison. U povodu 75. rođendana Tesla se pojavljuje na naslovnici Timea, čestitke mu šalju mnogi ugledni znanstvenici.

Tesla na naslovnici magazina Time

Tesla na naslovnici magazina Time

1934.

Tesla useljava u Hotel New Yorker, apartman br. 3327, u kojem živi do smrti

1936.

Tesla predlaže projekte za izradu obrambenog oružja nazvana zrake smrti. U Banskim dvorima u Zagrebu održana svečanost povodom Teslina 80. rođendana. Vladko Maček upućuje Tesli brzojav na kojem Tesla zahvaljuje ističući da se jednako ponosi srpskim rodom i hrvatskom domovinom.

Brzojav u kojem dr. Maček čestita Tesli 80. rođendan

Brzojav u kojem dr. Maček čestita Tesli 80. rođendan

Tesla zahvaljuje na čestitci ističući da se jednako ponosi svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom

Tesla zahvaljuje na čestitci ističući da se jednako ponosi svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom

1937.

Umire Guglielmo Marconi. Tesla dobiva počasni doktorat Politehničke škole u Grazu i Sveučilišta u Parizu. Doživtjava prometnu nesreću.

1941.

Tesla upućuje poruku svjetskim akademicima protiv nacizma i fašizma

1942.

Nakon duga izbivanja iz javnosti Tesla upućuje pismo Mojoj braći u Americi. Posljednji se put pojavijuje u javnosti pritikom posjeta kralja Petra II Karadordevića Sjedinjenim Državama.

1943.

Tesla umire 7. siječnja, oko 22 sata i 30 minuta u apartmanu 3327 na 33 katu Hotela New Yorker u 86. godini. Vrhovni sud SAD oduzima Guglielmu Marconiju prvenstvo u izumu radija i sve zasluge pripisuje Tesli.