OBAVIJEST

  Ako nas ne možete dobiti na naš telefonski broj ili mail, razlog jest učestalost kvarova na telefonskoj i internetskoj vezi i opremi operatera Hrvatski telekom d.d., MC “Nikola Tesla” Smiljan možete kontaktirati na broj 095/2244622