Objava za posjetitelje MC “Nikola Tesla ” Smiljan / Announcement for visitors of MC “Nikola Tesla” Smiljan


Dana 15.srpnja 2018. godine, zbog tehničkih razloga radno vrijeme Memorijalnog centra “Nikola Tesla” Smiljan je:

Ulaz za posjetitelje od 09.00 – 16.00 sati

Radno vrijeme centra 09.00 – 17.00 sati

On July 15. 2018 for technical reasons the working hours for “Nikola Tesla” Memorial center is:

entrance for guest´s  from 09.00 am to 4.00 pm

working hours from 09.00 am to 5.00 pm